Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính đợt 2 năm 2019

Sáng ngày 10/10/2019, tại Khách sạn Xanh Nha Trang, Sở Nội vụ Khánh Hòa chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính đợt 2 năm 2019. 

Nội dung tập huấn là hướng dẫn triển khai Quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tại Hội nghị các Báo cáo viên là thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh thuộc các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh. Toàn bộ thắc mắc, hỏi đáp của các cơ quan, đơn vị địa phương đều được báo cáo viên trả lời trực tiếp tại Hội nghị.