Hội nghị góp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Nhằm đẩy mạnh phong trào góp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), BCH Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai góp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

- Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.

- Tổ chức buổi hội nghị, giao lưu, trao đổi, thảo luận: Luật, Nghị định, thông tư mới về lĩnh vực Luật Thanh niên.

- Sau khi nghe ý kiến trao đổi của đoàn viên thanh niên, Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp như sau:

+ Tăng thêm quyền cho thanh niên: để thanh niên có trách nhiệm hơn trong tham gia các hoạt động góp sức mình xây dựng đất nước.

+ Cần nhiều hơn các chính sách thiết thực: thể hiện thanh niên có quyền thảo luận, tham gia, nêu ý kiến các vấn đề chính trị, chính sách, đời sống văn hóa xã hội và thanh niên có quyền tham gia xây dựng, thực thi , theo dõi, giám sát chính sách và pháp luật.

+ Tăng cường vai trò của cơ quan Nhà nước trong thực hiện Luật Thanh niên.

+ Nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi nhằm tạo khí thế hừng hực của thanh niên, đồng thời có sự gắn bó mật thiết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Hội nghị góp ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). - 75534864_547381619414698_5218829892539383808_n.jpg (424502 KB)

Luân