Hưởng ứng cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ'" lần thứ 4 - năm 2019.của UBND tỉnh Khánh Hòa

Theo kế hoạch 4485/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ' lần thứ 4 - năm 2019. Nhằm đáp ứng thông tin chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến với các hộ gia định mang lại sự hài lòng cho người dân.

Được sự cho phép của Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, Chi Đoàn Ban Quản lý đã phối hợp với Công đoàn cơ quan đã tham gia vòng sơ khảo cuộc thi trên với sáng kiến: Ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Sau đây là một số nội dụng chính :

- Mọi thông tin hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vẫn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất người dân có thể liên hệ theo thông tin theo cách thức sau:

Cách 1: Người dân có thế đến trực tiếp tại Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa tại Tòa nhà Các Ban Quản lý dự án, địa chỉ: 16 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ( tầng 3,4).

Cách 2: Người dân có thể liên hệ trực tiếp qua thông tin đường dây nóng của Ban Quản lý dự án theo số điện thoại 0258.3527812 và fax 0258.3527812.

Cách 3:  Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Ban Quản lý dự án - chuyên mục hỏi đáp theo đường link sau:

+ http://xdddcn.khanhhoa.gov.vn

Hưởng ứng

- Phân tích, đánh giá hiệu quả mà mô hình, giải pháp cải cách hành chính khi áp dựng vào thực tiễn: Ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.”

+ Giúp cho người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án được tiếp cận với chủ trương, chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

+ Tiết kiệm được thời gian đi lại và chi phí cho người dân.

+ Người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án bị giải tỏa thường xuyên đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương sẽ được giải đáp các thắc mắc qua Trang thông tin điện tử cả Ban Quản lý dự án.

+ Nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

+ Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói chung và Ban Quản lý dự án nói riêng.

- Đánh giá, kết luận về khả năng tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng áp dụng mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

+ Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, năng lực và trách nhiệm của công chức, viên chức, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tình thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức. Mối liên hệ giữa Ban Quản lý dự án với các cơ quan liên quan và người dân trong giải quyết công việc cho nhân dân ngày càng thắt chặt và đạt hiệu quả cao hơn. Mô hình sáng kiến: Ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.”  thể hiện được tính sáng tạo, thông tin kịp thời, chính xác và tiết kiệm được thời gian và chi phí cho người dân.

+ Mô hình này cũng có thể được áp dụng, nhân rộng cho các dự án có công tác giải phóng mặt bằng, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho người dân và chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

- Đề xuất, kiến nghị

+ Bố sung nội dung thông tin hướng dẫn, giải đáp thắc mắc chủ trương, chính sách pháp luật và những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào cổng thông tin điện từ tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Luân