Kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2019 “Kẻ vạch phân luồng và chỉ dẫn giao thông”

Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, Ban chấp hành chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2019 “Kẻ vạch phân luồng và chỉ dẫn giao thông”.

Nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, giải quyết các vấn đề của công cộng, cải cách thủ tục hành chính. Ban chấp hành chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2019 “Kẻ vạch phân luồng và chỉ dẫn giao thông” tại lối lên xuống của Nhà để xe -Trụ sở làm việc với sự tham gia của toàn thể đoàn viên thanh niên Ban Quản lý.

IMG_20191115_153801_852.jpg (2.12 MB)

IMG_20191115_153824_149.jpg (1.77 MB)

Luân