Tiếng anh giao tiếp cho người đi làm - Chính sách của Công ty

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2019 và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho thanh niên;

Ban chấp hành chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tổ chức lớp học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm năm 2019 cho Đoàn viên thanh niên Ban Quản lý với chủ đề Chính sách của Công ty

74880674_790552421394896_7740964873504292864_n (1).jpg (41 KB)

Luân