Tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh năm 2019 “Trồng cây xanh tại cơ quan”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh. Ban chấp hành chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp  tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh năm 2019 với chủ đề “Trồng cây xanh tại cơ quan” cho toàn thể đoàn viên thanh niên của Ban Quản lý.

IMG_20191115_152428_525.jpg (1.66 MB)

IMG_20191115_152500_396.jpg (1.34 MB)

 

Luân