Tọa đàm "Ngày Pháp luật"

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến pháp luật, BCH Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật” cho toàn thể đoàn viên thanh niên Ban Quản lý.

Nội dung chính của buổi tọa đàm này cụ thể như sau:
  • Tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận: Luật, Nghị định, thông tư mới về lĩnh vực xây dựng, hoạt động đấu thầu.
  • Treo khẩu hiệu trong cơ quan: “Dân chủ - văn minh - đúng pháp luật”.
  • Treo băng rôn tại trụ sở làm việc “Tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
  • Thiết kế tủ sách pháp luật.
  • Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng.

 

  • Tọa đàm

Luân