tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 14/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019), Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã xây dựng triển khai tại Kế hoạch số 29-KH/DD&CN, ngày 24/6/2019.

Ngày 22/8/2019, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

  • Giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị cốt lõi của Di chúc.

- Nêu những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc.

- Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc.

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ban; đồng thời, củng cố, bồi đắp niềm tin của toàn dân đối với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra./.

dichuchcm.jpg (198 KB)