Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Ngày 13/2/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Quyết định số 45/QĐ-DD&CN về vệc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

Bình luận
| Mới nhất