Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C1: tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình gói thầu A1+A2 dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

Ngày 27/3/2019 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C1: tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình gói thầu A1+A2 dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 95/TB-DD&CN 

Tên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Song Mã và Công ty TNHH Thiết bị An toàn BP

Địa chỉ: 6A Nhị Hà, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.