Hướng đẫn cài đặt phần mềm tải dung lượng lớn khi tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia

Nhằm đáp ứng nhu cầu  gửi và tải các file dung lượng 300M khi tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Vui lòng tải  các tiện ích cài đặt tại đây: công cụ cài đặt

IT

Bình luận
| Mới nhất