Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

IT

Nguồn: Nội bộ