Thành lập Hội đồng Ti đua Khen thưởng năm 2020

Ngày 11/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã thành lập Thành lập Hội đồng Ti đua Khen thưởng năm 2020

Bình luận
| Mới nhất