Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 14/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Bình luận
| Mới nhất