Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ngày 30/8/2019 Công đoàn Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thao cho các Đoàn viên Công đoàn.

Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích vui khỏe cho các Đoàn viên Công đoàn trong Khối các Ban Quản lý, vào ngày 30/8/2019 Công đoàn Khối các Ban Quản lý tổ chức Hội thao giành cho các Đoàn viên tham gia các trò chơi thể thao bổ ích - giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhau, sau đây là hình ảnh hoạt động của Hội thao.

Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - khai mac 3.jpeg (1856570 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - khai mac 1.jpeg (1840454 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - khai mac 2.jpeg (1880207 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - hoat dong 1.jpeg (1453869 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - hoat dong 2.jpeg (1703213 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - hoat dong 3.jpeg (1616318 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - hoat dong 4.jpeg (2210873 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - hoat dong 5.jpeg (1882040 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - be mac 1.jpeg (2078034 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - be mac 2.jpeg (1944358 KB)Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - be mac 3.jpeg (2047637 KB)

Lê Đức Hoàng

Bình luận
| Mới nhất