Quy chế phối hợp kiểm soát, đổi soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

19/11/2019

Ngày 15/11/2019 UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát, đổi soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

07/11/2019

thực hiện kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2019

05/11/2019

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Công khai các quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

02/11/2019

Ngày 31/10/2019 Ban đã ban hành Quyết định phê duyệt công khai các quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính đợt 2 năm 2019

11/10/2019

Sáng ngày 10/10/2019, tại Khách sạn Xanh Nha Trang, Sở Nội vụ Khánh Hòa chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính đợt 2 năm 2019. 

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

30/09/2019

Ngày 26/9/2019 UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2019

11/09/2019

Công tác cải cách hành chính quý III/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của tỉnh Khánh Hoà

10/09/2019

kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của tỉnh Khánh Hoà

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

29/08/2019

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính