kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của tỉnh Khánh Hoà

29/11/2019

kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2019 của tỉnh Khánh Hoà

Quy chế phối hợp kiểm soát, đổi soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

19/11/2019

Ngày 15/11/2019 UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát, đổi soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

07/11/2019

thực hiện kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Công khai các quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

02/11/2019

Ngày 31/10/2019 Ban đã ban hành Quyết định phê duyệt công khai các quy trình nội bộ trong lĩnh vực hoạt động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính đợt 2 năm 2019

11/10/2019

Sáng ngày 10/10/2019, tại Khách sạn Xanh Nha Trang, Sở Nội vụ Khánh Hòa chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính đợt 2 năm 2019. 

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

30/09/2019

Ngày 26/9/2019 UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

29/08/2019

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Hưởng ứng cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ'" lần thứ 4 - năm 2019.của UBND tỉnh Khánh Hòa

08/08/2019

Theo kế hoạch 4485/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ' lần thứ 4 - năm 2019. Nhằm đáp ứng thông tin chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến với các hộ gia định mang lại sự hài lòng cho người dân.

Tập huấn nghiệp vụ CCHC năm 2019.

21/06/2019

Sáng ngày 18/6/2019, tại Khách sạn Luxury Nha Trang, Sở Nội vụ Khánh Hòa khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ CCHC năm 2019. Tham dự Hội nghị có hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được phân công phụ trách, tham mưu công tác CCHC của các sở, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ cấp huyện. Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 18/6-21/6/2019 với  02 lớp tập huấn: Lớp 1 về nâng cao kiến thức và kỹ năng hành chính cho đội ngũ CBCCVC tham mưu công tác CCHC (từ 18/6-20/6/2019), tập trung 04 kỹ năng hành chính; Lớp 2 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa của các sở, ngành, địa phương (vào ngày 21/6/2019), tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính; kỹ năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính.