Kế hoạch duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử

07/11/2019

Ngày 07/11/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Kế hoạch duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử nhằm xây dựng Trang thông tin điện tử đạt về hình thức, đa dạng, phong phú, sinh động về nội dung; kịp thời cung cấp mọi thông tin mới nhất về các hoạt động, các văn bản chỉ đạo, chính sách,…của tỉnh, của các sở, ngành liên quan. Đảm bảo mọi điều kiện để Trang thông tin điện tử Ban được hoạt động thường xuyên, liên tục cập nhật và khai thác thông tin.

Kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/04/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

28/12/2018

Ngày 25/12/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp  ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Kế hoạch tổ chức triển khai hưởng ứng ngày pháp luật việt năm năm 2018

12/09/2018

Ngày 06/9/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018

Kế hoạch Phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2018

04/06/2018

Ngày 12/04/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2018

Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

04/06/2018

Ngày 27/7/2016 Ban Quản lý dự án các công  trình xây dựng Dân dụng tỉnh Khánh Hòa  đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý

Kế hoạch kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ và việc thực hiện Đề án 03/ĐA/TU

04/06/2018

Ngày 25/5/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công  tác quy hoạch cán bộ như sau:

Đề án quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo

01/06/2018

Ngày 26/ 6/2015 Ban Quản lý dự án các công  trình xây dựng Dân dụng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành đề án quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo như sau: