• banne_cchc2019 (136 KB)

  • TTHC.png (136 KB)

  • biendao.png (85 KB)

  • Festival19.png (266 KB)

  • Htap TT_HCM.jpg (127 KB)
  • npl.jpg (87 KB)
  • 30-4.jpg (63 KB)
  • NS-HCM.png (91 KB)
  • dichucbac.jpg (91 KB)
  • dhxiii.png (91 KB)

hoidapg.png (136 KB)

Infographic Tuổi trẻ Khánh Hòa với an toàn giao thông

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng; Tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện; Từng bước hình thành "Văn hóa giao thông", ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật trong mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân khi tham gia giao thông.

Triển khai ứng phó với cơn bão số 6, mưa lũ

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ứng phó với cơn bão số 6, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với phương châm chủ động, phòng ngừa, nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm nhẹ thiệt hại về vật chất, Ban Phòng chống thiên tai, lụt bão Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp triển khai thực hiện ngay một số công việc