Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

14/02/2020

Ngày 14/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

13/02/2020

Ngày 13/2/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Quyết định số 45/QĐ-DD&CN về vệc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

12/02/2020

Ngày 11/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã thành lập Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Thành lập Hội đồng Ti đua Khen thưởng năm 2020

12/02/2020

Ngày 11/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã thành lập Thành lập Hội đồng Ti đua Khen thưởng năm 2020

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

28/11/2019

Kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019

28/11/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

KH triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

28/11/2019

Kế hoạch  triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Quy chế phối hợp kiểm soát, đổi soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

19/11/2019

Ngày 15/11/2019 UBND Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát, đổi soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà

Kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2019 “Kẻ vạch phân luồng và chỉ dẫn giao thông”

15/11/2019

Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, Ban chấp hành chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2019 “Kẻ vạch phân luồng và chỉ dẫn giao thông”.

Tọa đàm "Ngày Pháp luật"

09/11/2019

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến pháp luật, BCH Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật” cho toàn thể đoàn viên thanh niên Ban Quản lý.