Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày 25/11/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020