HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020

Sáng ngày 24/8/2020,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức tổng kết lồng ghép công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trong cuộc họp giao ban.

Thực hiện Công văn số 1825/SNV-CCHC ngày 13/8/2020 về việc hướng dẫn tổ chức tổng kết và bình xét, đề nghị khen thưởng thành tích cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Sáng ngày 24/8/2020, thông qua cuộc họp giao ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức lồng ghép tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Thông qua Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Dũng Giám đốc Ban đã báo cáo kết quả xếp hạng công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 với kết quả tổng hợp điểm qua các năm thực hiện công tác CCHC tại đơn vị như sau: Năm 2013: Điểm 68,5%, TB; Năm 2014: Điểm: 64,20%, TB; Năm 2015: 75%, Khá; Năm 2016: 81,67%, Khá; Năm 2017: 87,88%, Tốt; Năm 2018: 90,81% Tốt; Năm 2019: 87,76%, Tốt.

Đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ công tác CCHC thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới. 

N.Ánh

Bình luận
| Mới nhất