Kế hoạch duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử năm 2021

Ngày 29/10/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Kế hoạch duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử nhằm xây dựng Trang thông tin điện tử đạt về hình thức, đa dạng, phong phú, sinh động về nội dung; kịp thời cung cấp mọi thông tin mới nhất về các hoạt động, các văn bản chỉ đạo, chính sách,…của tỉnh, của các sở, ngành liên quan. Đảm bảo mọi điều kiện để Trang thông tin điện tử Ban được hoạt động thường xuyên, liên tục cập nhật và khai thác thông tin.