Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

NgaỲ 14/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020