Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B2: Thiết bị căn tin, phòng y tế, phòng ở sinh viên Thuộc dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

Ngày 05/02/2020 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu B2: Thiết bị căn tin, phòng y tế, phòng ở sinh viên thuộc dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 26/TB-DD&CN 

Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH A.Q Khánh Hòa.

Địa chỉ: 369/9 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Luân