Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B2: Thiết bị trường học thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ2)

Ngày 19/6/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành Kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 146/QĐ-DD&CN và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tại Thông báo số 147/TB-DD&CN của gói thầu B2: Thiết bị trường học thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ2).

Tên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH A.Q Khánh Hòa và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tiến Đạt.

Địa chỉ: 369/9 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 

 

 

 

Quang Huy