Năng lực hoạt động

 
VÍ TRÍ – CHỨC NĂNG 
 
    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính.
      Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
      Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thực hiện các chức năng: Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập Ban Quản lý dự án giao.
 
NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN 

      Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án trên lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư sô 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

 1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư:
  • Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm;
  • Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
  • Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
  • Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
  • Các nhiệm vụ quản lý tài chính: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản theo quy định;
  • Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án:
  • Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
  • Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.
  • Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHÀNH

        Ngày 14/9/2017, tại Quyết định số :89/QĐ-HĐXD-DN Bộ Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD-00004031,có thời hạn đến 14/9/2022 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp.

Phạm vi hoạt động xây dựng:

 1. Quản lý xây dựng công trình: Xây dựng dân dụng: Hạng I
 1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Công nghiệp: Hạng III
 1. Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp: Hạng III

CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

Công trình do Ban làm chủ đầu tư:

 1. Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoan 1).
 2. Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2).
 3. Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.
 4. Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất mở rộng 6,03ha – giai đoạn 2 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
 5. Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 1).
 6. ...

Công trình BT:

 1. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.
 2. Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.
 3. Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)
 4. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1)

Công trình làm công tác Tư vấn Quản lý dự án:

 1. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 1).
 2. Trụ sở Bảo hiểm xã hội:
  • Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh.
  • Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh.
  • Trụ sở Bảo hiểm xã hội Thị xã Ninh Hòa.
  • Trụ sở Bảo hiểm xã hội TP Cam Ranh.
 3. Dự án ngành Giáo dục:
  • Trường THPT Nam Diên Khánh (giai đoạn 1).
  • Trường THPT Tây Bắc huyện Diên Khánh.
  • Trường THPT Khu vực Phía Bắc Khánh Vĩnh.
  • Trường THPT Nam Cam Ranh.
  • Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
  • Trường THPT Bắc Vạn Ninh.
  • Trường THPT Ninh Sim.
  • Trường phổ thông dân tộc nội trú thị xã Ninh Hòa.
  • Trường THPT Khu vực Phía Bắc Thị xã Ninh Hòa.
  • Trường THPT Cam An Nam.
 4. Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 5. Văn phòng làm việc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Trạm bảo vệ rừng và công trình phụ.
 6. Trụ sở làm việc Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Khánh Hòa.
 7. Nhà tập luyện và thi đấu đa năng Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hòa.
 8. Nhà tập luyện và thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
 9. Dự án Liên đoàn lao động:
  • Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
  • Trung tâm văn hóa – thể thao công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu.
 10. Dự án Công an tỉnh:
  • Trụ Sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Khánh Hòa.
  • Trung tâm chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy Khánh Hòa.
 11. Di dời Nhà máy thuốc lá Khatoco vào Cụm công nghiệp Trảng É1.
 12. ...