Nội quy lao động năm 2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành nội quy lao động năm 2020

Bình luận
| Mới nhất