Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Bình luận
| Mới nhất