Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban  hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020

Bình luận
| Mới nhất