Quy trình Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Ngày 26/5/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-DD&CN về quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình