Triển khai ứng phó với cơn bão số 6, mưa lũ

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ứng phó với cơn bão số 6, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với phương châm chủ động, phòng ngừa, nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm nhẹ thiệt hại về vật chất, Ban Phòng chống thiên tai, lụt bão Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp triển khai thực hiện ngay một số công việc

  1. Trước thời điểm mưa, bão đến:

Công chức, viên chức (CCVC) của Ban thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão số 06 để nắm bắt tình hình kịp thời, có biện pháp phòng chống bão tại Ban, gia đình trước khi bão đến. Cụ thể:

- Các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban khóa chặt các cửa phòng làm việc (cửa chính, cửa sổ) đảm bảo chắc chắn; hệ thống trang thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy pho to, …. Kiểm tra ngắt nguồn cung cấp điện để đảm bảo an toàn thiết bị.

- Đóng cầu dao điện các phòng nghiệp vụ, kho lưu trữ, hội trường.

- Phân công CCVC trực 24/24 giờ theo chỉ đạo tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ứng phó với cơn bão số 06, mưa lũ (có Bảng phân công trực kèm theo).

- Chuẩn bị đèn pin, điện thoại đầy pin phục vụ cho công tác trực bão.

  1. Trong khi diễn biến bão:

- Yêu cầu CCVC trực, tùy theo tình hình diễn biến của bão để có cách tránh bão để đảm bão an toàn.

- Thường xuyên giữ mối thông tin liên lạc, báo cáo tình hình kịp thời với Ban Phòng chống thiên tai, lụt bão của Ban (đ/c Dũng, đ/c Thanh, đ/c Bình) và các đồng chí là thành viên trong Ban.

- Không được đi lại trong khi bão đang hoành hành.

  1. Sau cơn bão, mưa lũ:

- Sau khi có bão có thể xảy ra mưa lũ nên cần theo dõi tình hình để đảm bảo an toàn tính mạng trong đi lại.

- Sau bão, kiểm tra kịp thời báo cáo lên cấp trên về thiệt hại (nếu có).

  1. Phân công trách nhiệm:
  • - Đồng chí Nguyễn Minh Dũng (0914 410 859) - Giám đốc - Trưởng ban - Chỉ đạo chung.
  • - Đồng chí Lê Quang Thanh (0913 444 195) - Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban - Phụ trách chỉ đạo phối hợp triển khai.
  • Đồng chí Đinh Ngọc Bình (0913 461 558) - Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban - Phụ trách chỉ đạo phối hợp triển khai.