Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

02/12/2020

Ngày 25/11/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo công tác CCHC quý III/2020

01/10/2020

Báo cáo công tác CCHC quý III/2020

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020

03/09/2020

Sáng ngày 24/8/2020,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức tổng kết lồng ghép công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trong cuộc họp giao ban.

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020

21/05/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Thông báo về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thưc hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc tại đơn vị./.

13/05/2020

Thông báo số 139/TB-DD&CN-HCTC ngày 05/5/2020 về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thưc hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc tại đơn vị./.

Quyết định về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

25/02/2020

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-DD&CN ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020. Ngày 18/3/2020, Ban Quản lý dự án đã ban hành Kế hoạch số 92/QĐ-DD&CN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020. 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020./.

24/02/2020

Thực hiện Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Ngày 30/01/2020, Ban Quản lý dự án đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2020 tại Quyết định số 24/QĐ-DD&CN.

Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

18/02/2020

Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019