Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B2: Thiết bị trường học thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ2)

Gói thầu B2: Thiết bị trường học thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ2)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B2: Thiết bị căn tin, phòng y tế, phòng ở sinh viên Thuộc dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

03/03/2020

Ngày 05/02/2020 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu B2: Thiết bị căn tin, phòng y tế, phòng ở sinh viên thuộc dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 26/TB-DD&CN 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại dự án: Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

05/09/2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại dự án: Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C1: tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình gói thầu A1+A2 dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

12/06/2019

Ngày 27/3/2019 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C1: tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình gói thầu A1+A2 dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 95/TB-DD&CN 

Tên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Song Mã và Công ty TNHH Thiết bị An toàn BP

Địa chỉ: 6A Nhị Hà, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo kêt quả lụa chọn nhà thầu gói thầu A1: Xây lắp dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

12/06/2019

Ngày 02/5/2019 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A1: Xây lắp dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 133/TB-DD&CN 

Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC- Công ty TNHH Một thành viên

ĐỊa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thánh phố Hà Nội.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

15/11/2018

Ngày 08/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký  phê duyệt Quyết số 3411/QĐ-UBND  về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường cao đẳng Y tế- Cải tạo SC tường rào, nhà bảo vệ

13/08/2018

Ngày 01/6/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA Trường cao đẳng Y tế- Cải tạo SC tường rào, nhà bảo vệ tại QĐ số 1521/QĐ-UBND