Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B2: Thiết bị trường học thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ2)

Gói thầu B2: Thiết bị trường học thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ2)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu B2: Thiết bị căn tin, phòng y tế, phòng ở sinh viên Thuộc dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

03/03/2020

Ngày 05/02/2020 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu B2: Thiết bị căn tin, phòng y tế, phòng ở sinh viên thuộc dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 26/TB-DD&CN 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu C1: Tư vấn giám sát dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

28/11/2019

Gói thầu C1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu A1 + A2

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A1 dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

28/11/2019

Gói thầu A1: Xây lắp thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ 2)

Dự án: Trường THPT Nam Nha Trang ( Giai đoạn 2)

05/09/2019

Dự án: Trường THPT Nam Nha Trang ( Giai đoạn 2) được phê duyệt tại Quyết định số: 1434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ 2).

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại dự án: Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

05/09/2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại dự án: Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C1: tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình gói thầu A1+A2 dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

12/06/2019

Ngày 27/3/2019 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu C1: tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình gói thầu A1+A2 dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 95/TB-DD&CN 

Tên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Song Mã và Công ty TNHH Thiết bị An toàn BP

Địa chỉ: 6A Nhị Hà, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo kêt quả lụa chọn nhà thầu gói thầu A1: Xây lắp dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

12/06/2019

Ngày 02/5/2019 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A1: Xây lắp dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 133/TB-DD&CN 

Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC- Công ty TNHH Một thành viên

ĐỊa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thánh phố Hà Nội.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

15/11/2018

Ngày 08/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký  phê duyệt Quyết số 3411/QĐ-UBND  về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa-Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Cổng tường rào, nhà bảo vệ

14/11/2018

Dự án:Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Cổng tường rào, nhà bảo vệ.

Địa điểm: Thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2