Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu C1: Tư vấn giám sát dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

28/11/2019

Gói thầu C1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu A1 + A2

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A1 dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

28/11/2019

Gói thầu A1: Xây lắp thuộc dự án Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ 2)

Dự án: Trường THPT Nam Nha Trang ( Giai đoạn 2)

05/09/2019

Dự án: Trường THPT Nam Nha Trang ( Giai đoạn 2) được phê duyệt tại Quyết định số: 1434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ 2).

Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa-Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Cổng tường rào, nhà bảo vệ

14/11/2018

Dự án:Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Cổng tường rào, nhà bảo vệ.

Địa điểm: Thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

17/10/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu ở và học tập cho các sinh viên vùng xa học tại Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang.