• cauhoi.png (30 KB)

  • KS-CBCC.png (24 KB)

  • KS-ND.png (23 KB)

Hỏi Đáp công tác BTGT
Câu hỏi thường gặp về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Một số câu hỏi thường gặp về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.