• gopyvankiendaihoidangXIII.png (109 KB)

 • 130-nam.jpg (1.12 MB)

 • ThanhlapDCS2020.png (1.12 MB)

 • banner-dai-hoi-dang-bo-tinh.jpg (136 KB)

 • xuan2020.png (111 KB)
 • banne_cchc2019 (136 KB)

 • npl.jpg (87 KB)
 • dhxiii.png (91 KB)
 • Banner_PhongchongCorona_ngang.png (86 KB)
 • HTTTHCM.jpg (129 KB)
 • giaiphongmiennam2020.png (143 KB)
 • nghiquyetcs.jpg (44 KB)
 • DHDB Dang bo 1.jpg (1.38 MB)
 • DHDBCCap.jpg (174 KB)

 • cauhoi.png (30 KB)
 • KS-CBCC.png (24 KB)
 • KS-ND.png (23 KB)
 • TTHC.png (136 KB)

 • TTHC.png (136 KB)

   

 • TTHC.png (136 KB)

   
 • TTHC.png (136 KB)

   

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Đại hội XVIII) nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện của Đại hội. Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVIII sớm đi vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi trong toàn Ban, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. Trang thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã được Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu ngày 31/8/2020.

Kế hoạch duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử năm 2021

Ngày 29/10/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Kế hoạch duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử nhằm xây dựng Trang thông tin điện tử đạt về hình thức, đa dạng, phong phú, sinh động về nội dung; kịp thời cung cấp mọi thông tin mới nhất về các hoạt động, các văn bản chỉ đạo, chính sách,…của tỉnh, của các sở, ngành liên quan. Đảm bảo mọi điều kiện để Trang thông tin điện tử Ban được hoạt động thường xuyên, liên tục cập nhật và khai thác thông tin.