THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Địa chỉ: Tầng 3, 4 - Số 16 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3527812; Fax: 0258.3527812
 
  • Giám đốc Ban:
  • Phó Giám đốc:
  • Phó Giám đốc:
  • Trưởng phòng Hành chính - Tài chính:
    • Số điện thoại: 0258.3527813
    • Email: vtnthuy.bqlddcn@khanhhoa.gov.vn