Phòng Hành chính - Tài chính

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của cơ quan
Điện thoại: (0258) 3527812
Fax: (0258) 3527812
Email: bqlddcn@khanhhoa.gov.vn
Skype: thanhtran456

Phòng Quản lý điều hành dự án

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến các dự án đã và đang thực hiện
Điện thoại: (0258) 8503206  
Email: ldhoang@khanhhoa.gov.vn

Phòng Giải phóng mặt bằng

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến công tác Giải phóng mặt bằng, trả lời đơn thư
Điện thoại: (0258) 3527812
Email: bqlddcn@khanhhoa.gov.vn

Phòng Kế hoạch Thẩm định

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến công tác thẩm định của từng dự án 
Điện thoại: (0258) 3706643
Email: nqhao@khanhhoa.gov.vn

Bộ phận Tin học

Điện thoại: (0258) 3527812 -     0378039494
Email: tdthanh@khanhhoa.gov.vn

Các trường * là bắt buộc
Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Còn lại: 500 ký tự
Mã bảo vệ *