THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên lạc theo địa chỉ sau:

- Gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiêp tỉnh Khánh Hòa, số 16 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại:  0258.3527812; 0258.3527813

- Phản ánh, kiến nghị qua Trang thông tin điện tử: http://xdddcn.khanhhoa.gov.vn/hoi-dap.html

Lưu ý:

  • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
  • Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
  • Không tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.