Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

28/11/2019

Kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019

28/11/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

KH triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

28/11/2019

Kế hoạch  triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II_2019

11/06/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II_2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

11/06/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Công bố công khai quyết toán năm 2018 và công khai dự toán ngân sách năm 2019.

31/05/2019

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 và Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 tại:

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2