Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. 
Trang thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã được Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu ngày 31/8/2020.

Triển khai ứng phó với cơn bão số 6, mưa lũ

08/11/2019

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ứng phó với cơn bão số 6, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với phương châm chủ động, phòng ngừa, nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm nhẹ thiệt hại về vật chất, Ban Phòng chống thiên tai, lụt bão Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp triển khai thực hiện ngay một số công việc

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

17/04/2019

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

25/02/2019

Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019