Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. 
Trang thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã được Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu ngày 31/8/2020.

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

14/02/2020

Ngày 14/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

26/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 14/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019), Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã xây dựng triển khai tại Kế hoạch số 29-KH/DD&CN, ngày 24/6/2019.

Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020

22/08/2019

Thực hiện Kế hoạch 7185/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020.

Hưởng ứng cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ'" lần thứ 4 - năm 2019.của UBND tỉnh Khánh Hòa

08/08/2019

Theo kế hoạch 4485/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ' lần thứ 4 - năm 2019. Nhằm đáp ứng thông tin chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến với các hộ gia định mang lại sự hài lòng cho người dân.

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

21/07/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

17/04/2019

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

01/10/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

11/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 01/6/2018 tăng cường triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“ năm 2018, với các nội dung sau: