Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

01/12/2020

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Đại hội XVIII) nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện của Đại hội. Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVIII sớm đi vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi trong toàn Ban, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII.

Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

16/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. 
Trang thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã được Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu ngày 31/8/2020.

Hội thi cắm hoa chào mừng thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kỷ niệm 90 năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020

18/10/2020

Sáng 16.10, tại nhà thi đấu đa năng Đại học Khánh Hòa Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thi cắm hoa. Đây là hoạt động kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020

03/09/2020

Sáng ngày 24/8/2020,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức tổng kết lồng ghép công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trong cuộc họp giao ban.

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 Khối thi đua các Ban Quản lý

01/08/2020

Chiều ngày 29/7/2020, tại Hội trường Tầng 2 Khu liên cơ các Ban Quản lý dự án - Số 16 đường Nguyễn Thiện Thuật đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các Ban QLDA thuộc tỉnh

Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị

17/07/2020

Để triển khai thực hiện, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của cơ quan, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ban về vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết 52, từ đó phát huy sự năng động, sáng tạo, nhanh nhạy trong việc tích cực tham gia, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong công tác chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.  

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM GIAI ĐOẠN (2015 – 2020)

15/07/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa được tổ chức trong bối cảnh toàn thể công chức, viên chức và người lao động thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/06/2020

Ngày 29/5/2020, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thưc hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc tại đơn vị./.

13/05/2020

Thông báo số 139/TB-DD&CN-HCTC ngày 05/5/2020 về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thưc hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc tại đơn vị./.